Anxiety Meaning in Marathi | Anxiety लक्षणे आणि उपचार

Anxiety is a feeling of unease, worry, or fear that can be mild or severe. Anxiety Meaning in Marathi is चिंता. आपल्याला आपल्या जीवनात असामान्य तसेच सामान्य घटनांच्या वेगाने अधिक चिंता असल्याची भावना असली तर हे अवसादाच्या लक्षणे असू शकतात. अधिक चिंता असलेल्या लोकांना अनेक समस्या येतात जसे की उदासीनता, स्वास्थ्य विषमता, विवेकशीलता इत्यादी. म्हणजेच, …

Read more